EPAL-Pallets - 100% worldwide exchangeable
News Archiv

EPAL National Comitee Czech and Slovak republics z.s.

Anglická 140/20
CZ-1200 00 Praha 2
Tel: + 420 720 970 819
e-mail: milan.kovarik@csepal.org

www.epal-palety.cz

Latest News

Ledna 2018

EPAL: Rekordní výsledek 115,8 mil. palet EPAL v roce 2017

Düsseldorf, 17. ledna 2018 – European Pallet Association e.V. (EPAL) oznámila, že za rok 2017 dosáhla rekordního výsledku ve výši 115,8 milionů vyrobených a opravených kvalitních nosičů nákladu EPAL. Ve srovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o téměř 10%. V roce 2017 se jen výroba zvýšila o 9,7% na 88,3 milionů palet EPAL, zatímco počet opravených palet vzrostl na 27,5 milionů; to ve srovnání s předchozím rokem představuje znatelný nárůst o 10%. Více zde...

Prosinec 2017

Účast EPAL na mezinárodní konfrenci SpeedCHAIN International 2017

I letos se EPAL, prostřednictvím Zemského výboru EPAL pro ČR a SR, účastnil mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN International 2017 v Praze.

Tato konference je dnes největší akcí svého druhu v regionu střední Evropy a v roce 2017 se pořádal již její 12. ročník, kterého se zúčastnilo téměř 650 logistických osobností z 11 zemí světa.

Na kompletním programu se podílela řada partnerů a mezi nimi i my – EPAL a Zemský výbor EPAL pro ČR a SR – a to ve formě exklusivního STŘÍBRNÉHO PARTNERSTVÍ ! Více zde...

Prosinec 2017

Spolupráce EPAL s ÚKZÚZ a novela zákona o rostlinolékařské péči

V současnosti EPAL spolupracuje s řadou státních orgánů a institucí. Vedle intezivní spolupráce např. celní správou České nebo Slovenské republiky EPAL spolupracuje i s odbornými institucemi. Velmi dobrá komunikace probíhá právě také s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).

ÚKZÚZ je (kromě celé řady jiných povinností) odpovědný za schvalování a přidělování kódů IPPC včetně prováděných následných inspekcí a kontrol. Více zde...

Listopad 2017

EPAL: SAFETY FIRST nyní také u chemických palet

EPAL - největší celosvětová asociace pro zajištění kvality dřevěných nosičů nákladu představuje chemické palety EPAL se zajištěnou kvalitou. Nyní je možné požádat u EPAL také o licence pro CP palety se zajištěnou kvalitou. Více zde...

Říjen 2017

Boj proti falešným paletám úspěšně pokračuje

V rámci boje proti falsifikátům palet EPAL a jejich nelegánímu dovozu na naše území jsme zaznamenali další úspěch. Více zde...

Říjen 2017

EPAL podporuje kvalitní vzdělávání

V současnosti EPAL zastřešuje celou řadu vzdělávacích akcí. Pravidelně například školí pracovníky celní správy České republiky, Slovenské republiky a Ukrajiny, organizuje vzdělávací semináře a školení u koncových uživatelů palet, aktivně se účastní na vybraných konferencí. Vedle toho také nabízí svým klientům účast na vzdělávacím programu EPAL ACADEMY v Německu. Více zde...

Říjen 2017

Školení pracovníků celní správy Slovenské republiky za účasti zástupců celní správy Ukrajiny

Abychom podpořili boj proti padělkům a jejich nelegánímu dovozu na naše území tak se, mimo jiné, zaměřujeme na zvyšování technických znalostí o konstrukci palet, jejich řádném označování včetně ochranných prvků. Více zde...

Weiße

Weiße

Weiße

Weiße

Weiße

Weiße

Říjen 2017

NELEGÁLNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ ZNAKŮ EPAL

Trh s paletami je specifické odvětví obchodu. Předmětné odvětví obchodu se přitom veřejně příliš často neprojednává. To má za následek, že veřejnost není dostatečně seznámena s obchodními praktikami na tomto trhu a s jednotlivými pravidly obchodu. To je zapotřebí do budoucna napravit, neboť nedostatek informovanosti ohledně pravidel obchodu s paletami může mít za následek porušování právních předpisů. Více zde...

červenec 2017

Europalety EPAL pokračují ve své cestě k úspěchu: ve druhém čtvrtletí roku 2017 došlo k nárůstu o 10%

Düsseldorf, 25. července 2017 - Výroba europalet EPAL se v prvních dvou čtvrtletích roku 2017 zvýšila o 10% ve srovnání s předchozím rokem. V prvních šesti měsících letošního roku bylo celosvětově vyrobeno 42,5 milionu europalet EPAL. more...

Květen 2017

EPAL se rozhodl k 1. květnu 2017 vypovědět dohodu o směnitelnosti s UIC

Kvalita evropského paletového poolu EPAL a bezpečnost zaměstnanců, zboží a logistických procesů má nejvyšší prioritu. Z tohoto důvodu EPAL naléhavě doporučuje následující postup: přestat směňovat europalety EPAL za UIC/EUR palety. Více zde...

března 2017

Bezpečnost pro zaměstnance a zboží má pro EPAL nejvyšší prioritu

Většina uživatelů europalet stojí za doporučením postupu ze strany EPAL. Pochybnosti několika málo jednotlivých uživatelů bere EPAL vážně
European Pallet Association e.V. (EPAL) bere pochybnosti uživatelů europalet s ohledem na ukončení dohody o směnitelnosti velmi vážně, i když praxe podle odhadů EPAL ukáže, že tyto obavy nejsou opodstatněné. Rozhodnutí EPAL vypovědět dohodu o směnitelnosti s UIC bylo ze strany mnoha uživatelů v Německu a dalších evropských zemích přijato poztivně. Tito uživatelé nás informovali, že EPAL s doporučením budoucího omezení výměny europalet EPAL dokončuje vývoj, kterým se velká většina uživatelů již delší dobu z důvodu bezpečnosti logistických procesů řídí v praxi. Každoročně rostoucí počty vyrobených europalet EPAL názorně dokládají zaměření trhu na značku „EPAL v oválu“. Více zde...

března 2017

Další nález padělaných palet UIC na Ukrajině

Argumentace UIC, že padělané palety EUR jsou „velmi vzdálené od reality“, je vyvrácena
Düsseldorf, 15. března 2017 – Po ukončení dohody o směnitelnosti s UIC ze strany European Pallet Association e.V. (EPAL) se organizace UIC, Hospodářská komora Rakouska (WKÖ) a ARGE Palettenpool snažily o zpochybnění důvodů pro vypovězení společného poolu. V tiskové zprávě UIC bylo uvedeno prohlášení, že důvody vypovězení smlouvy kvůli padělkům palet UIC/EUR jsou „velmi vzdálené od reality“. Aktuální průzkum trhu asociace EPAL ale naopak dokumentuje realitu nerušeného padělání palet UIC/EUR. Více zde...

března 2017

Evropský paletový pool EPAL - trh už se rozhodl

Konec dohody o směnitelnosti znamená maximální bezpečnost pro uživatele
Düsseldorf, 13. března 2017- Vzhledem k doporučenému postupu Evropské paletové asociace (EPAL), zastavit výměnu europalet EPAL za palety UIC/EUR ke dni 01.05.2017 (tisková zpráva z 01.03.2017), snaží se Hospodářská komora Rakouska (Wirtschaftskammer Österreich - WKÖ) a organizace ARGE Palettenpool vykreslit pochmurný scénář týkající se budoucí výměny palet. V souladu s tím dorazily kritické reakce na doporučený postup EPAL zatím pouze z Rakouska. V praxi se většina trhu rozhodla již v posledních dvou letech: téměř 90% použitých palet se v mnoha firmách již delší dobu třídí odděleně, a to právě proto, že kvalita často neodpovídá normě. Z tohoto důvodu podporují uživatelé ze sféry průmyslu, obchodu a služeb po celém světě doporučený postup EPAL. Více zde...

března 2017

Nejdůležitější otázky k tématu směnitelnosti

Největší paletová asociace na světě EPAL, která od roku 1991 ručí za kvalitu v otevřeném směnném poolu europalet, DŮRAZNĚ doporučuje, aby byla bezpečnost zaměstanců, produktů a postupů brána vážně a už nebyly přijímány žádné palety UIC. Zejména palety UIC z těchto zemí mohou v současnosti představovat zvýšené riziko: UA, CZ, SI, HU, RO, BG. Více zde...

února 2017

CHRAŇTE SVÉ ZBOŽÍ - POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ PALETY EPAL

Za účelem nejlepší možné ochrany pro Vaše zboží provedla asociace EPAL od roku 2013 více než 85 000 nezávislých neohlášených kontrol kvality u držitelů licence. Field Manageři cíleně hledají porušení práv ochranné známky, které EPAL důsledně právně stíhá. Z tohoto důvodu je i do budoucna pool EPAL tím nejbezpečnějším řešením pro Vaše logistické řetězce

Leden 2017

Europaleta EPAL: leader na trhu s celkovým výsledkem 105,5 mil. v roce 2016

„EPAL v oválu“ se během pouhých 3 let prosadila jako globální značka. Europalety ostatních prodejců stále více ztrácí na významu Düsseldorf, 17. února 2017 – European Pallet Association (EPAL) dosáhla v roce 2016 znovu rekordního výsledku ve výši celkem 105,5 mil. palet EPAL (výroba a oprava). To představuje nárůst o 4,35% ve srovnání s předešlým rokem. Výsledky týkající se produkce vzrostly o 8,93% na 80,5 milionů palet EPAL, počet oprav se zvýšil o 1 milion na 25 milionů opravených palet EPAL. Více zde...

uksup

leden 2017

Ústřední kontrolní ústav zemědělský prověřuje dřevěný obalový materiál, dovezený z Ukrajiny

Brno, Česká republika, leden 2017 - Ústřední kontrolní ústav zemědělský již v loňském roce začal provádět ve větší míře kontroly dřevěného obalového materiálu, vyrobeného na Ukrajině a v Bělorusku. Důvodem kontrol je zvýšený dovoz dřevěných palet z těchto zemí na území ČR. „ Pokud hovoříme o dovozu dřeva pro zpracování, je Ukrajina považována za evropský stát a většina dováženého dřeva nemusí splnit žádné požadavky pro dovoz a dokonce se ani dovozní kontroly neprovádějí. To platí např. pro jehličnaté dřevo nebo řezivo. V případě hotových obalů, většinou palet, je ale požadavek jiný – zde je Ukrajina státem mimo Evropskou unii a všechny obaly musí být tepelně ošetřeny a označeny předepsanými značkami“ říká Ing. Petr Harašta, Ph.D zástupce ÚKZÚZ, Sekce rostlinolékařské péče, Odbor dovozu a vývozu, Pracoviště dřevěného obalového materiálu. „ V průběhu ledna prošlo namátkovou kontrolou přibližně čtyřicet zásilek. V případě pochybností zejména v označení, nebo nečitelných značek, je ÚKZÚZ oprávněn přijmout opatření ke sjednání nápravy, což se již i stalo“. ÚKZÚZ rovněž upozorňuje, že značka IPPC – její logo „klásek“ je chráněnou ochrannou známkou, a jeho zneužití je považováno za nezákonné stejně , jako zneužití kterékoli jiné ochranné známky. EPAL rovněž zahájil spolupráci s Ústředním kontrolním ústavem zemědělským Slovenské republiky. Podle jeho zástupců jsou kontroly na hranicích Užhorod / Vyšné Nemecké standardem. Zapisována a kontrolována je každá zásilka, eviduje se číslo sušárny, které se následně prověřuje. V případě pochybností jsou odebírány vzorky a prováděny laboratorní kontroly. Institut provádí rovněž vnitrostátní kontroly u dovozců dřevěného obalového materiálu a pravidelně kontroluje sušárny na území Slovenské republiky.

EPAL upozorňuje uživatele europalet, aby se i nadále zajímali o původ palet, dovážených z Ukrajiny, Běloruska, nebo přes tyto státy z Ruské federace. Ministerstvo zemědělství Ruské federace, sekce Veterinárního a fytosanitárního dohledu, informovalo EPAL o tom, že podle paragrafu 3, článek 25 Federálního zákona číslo 206-FZ z 21.7.2014 „O karanténě rostlin“ musí být dřevěné obaly označeny speciálním znakem podle mezinárodního vzoru. Podle bodu 1. Rozhodnutí č.450 o Ministerstvu zemědělství RF, potvrzeného vládou RF 12.6.2008, je Ministerstvo určeno jako federální orgán výkonné moci, vykonávajícím normativně právní regulace v oblasti ochrany rostlin. Bohužel až do současnosti nebyla tato regulace samotným Ministerstvem potvrzena. V praxi to znamená, že Ruská federace od 1.1.2015 necertifikuje sušárny a nevydává povolení IPPC žádným novým subjektům. Bohužel tedy na území Ruské federace je od roku 2015 do současnosti nemožné vydávat licence na výrobu certifikovaných europalet. Firmy v Ruské federaci europalety přesto vyrábí, vyváží přes pobaltské státy a Ukrajinu do Evropy, kde jsou neoprávněně „legalizovány“. U takových obalů nelze garantovat fytosanitární nezávadnost a už vůbec nezávadnost konstrukční – tedy bezpečnostní. V případě pochybností o vaší zásilce ze států bývalého Sovětského svazu EPAL poskytne dostupné odkazy a informace, na koho a kam se obrátit.

Říjen 2016

SPECIÁLNÍ HOST HYDEPARKU
EPAL vás zve na setkání s pilotem světové série
Red Bull Air Race, mistrem Evropy a vicemistrem světa v letecké akrobacii kategorie unlimited – Freestyle Martinem Šonkou

KAPACITA BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA JIŽ TÉMĚŘ ZAPLNĚNA Poslední volná místa Více zde...

Říjen 2016

"WORLD" palety nejsou směnitelné v Evropském paletovém poolu

Zprávy z veletrhu FachPack v Norimberku vnášejí zmatek na paletový trh. Evropská paletová asociace z.s. (EPAL) dopručuje všem uživatelům EPAL nesměňovat europalety EPAL za palety WORLD. Více zde...

srpen 2016

Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku se cítí povinen okamžitě reagovat na informace, které šíří kontrolní orgán UIC – společnost Slovenská železničná kontrola a.s.

červen 2016

V Belgii zadrženo několik kamionů padělaných europalet EPAL

Koncem května bylo v Belgii objeveno a zabaveno několik kamionů padělaných EPAL europalet. Tato úspěšná akce se konala v úzké spolupráci mezi Evropskou plaetovou asociací (EPAL) a nezávislou kontrolní společností Bureau Veritas. Více zde...

Květen 2016

PRAHA 12.05.2016 – v retailové pasáži hotelu Courtyard Mariott proběhl druhý ročník Dne české logistiky. EPAL a Zemský výbor EPAL pro ČR a SR při této příležitosti uspořádaly Druhé česko-slovenské paletové sympozium.

Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku se za podpory Generálního sekretariátu EPAL při Dni české logistiky zaměřil na ekologické aspekty použití europalet EPAL. Pan Martin Leibrandt hovořil o snižování uhlíkových stop nosičů nákladů z obnovitelných zdrojů, o výhodách užívání takových materiálů ve srovnání s plastovými paletami. "Jedna europaleta EPAL ušetří prokukci 27,5 kilogramu uhlíku, její oběhový cyklus je dlouhodobý, je možno ji opravovat a použít znova a znova. EPAL bude pokračovat v maximalizaci bezpečnosti životního prostředí, operační bezpečnosti lidí i nákladů prostřednictvím nezávislé kontroly kvality, jako tomu bylo i dosud" řekl pan Martin Leibrandt, generální ředitel EPAL. more...

Března 2016

UKRAJINSKÉ EXPORTNÍ ZBOŽÍ MUŽE BÝT ZADRŽENO NA HRANICÍCH AŽ NA 10 DNÍ KVULI PADĚLANÝM PALETÁM POD NÁKLADEM

Ukrajinský export ponese ztráty v případě použití padělaných palet pro transport zboží.Týká se to nejen vývozu, ale i vnitrostátního trhu, jak sdělil na tiskové konferenci v Kyjevě pan Martin Leibrandt, generální ředitel Evropské paletové Asociace EPAL. Podle jeho slov nese používání pokoutně vyrobených palet k transportu a skladování značná rizika, a to jak pro logistické firmy, tak pro distributory, dodávající zboží konečným spotřebitelům. Kromě toho, že nelegální výrobci neoprávněně používají ochrannou známku EPAL, jejich výrobky se kvalitativně značně liší od originálních palet. more...

boj proti padělání

EPAL: boj proti padělání

Březen 2016

EPAL hlásí rekordní výsledky v roce 2015 Licencované europalety EPAL jsou světovou jedničkou v kategorii kontrolovaných nosičů nákladů

S nárůstem o téměř 11% údaje o počtu vyrobených europalet EPAL v roce 2015 předčily všechna očekávání. V loňském roce bylo po celém světě vyrobeno celkem 73,6 milionu EPAL europalet. Jedná se o rekordní výsledek, a to až o 10,9% vyšší ve srovnání s rokem 2014. Na 23,9 milionu kusů se v 2015 zvýšily licencované opravy europalet EPAL, tedy byly mírně, avšak zřetelně vyšší než v předchozím roce (2014: 22,4 milionu).

Více zde...

.

.

Prosinec 2015

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2015 proběhl v Praze, v Břevnovském klášteře, desátý jubilejní ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN 2015. Evropská paletová asociace EPAL byla stříbrným sponzorem tohoto ročníku.

.

.

Prosinec 2015

20.8.2015 byl založen patnáctý zemský výbor EPAL – Zemský výbor pro Českou a Slovenskou republiku.

.

.

Říjen 2015

Dovoz padělaných EPAL europalet z Ukrajiny Informace pro držitele licence EPAL

Od počátku roku 2015 byl zaznamenán zvyšující se počet dovážených europalet EPAL z Ukrajiny. Byly v nabídce za ceny výrazně nižší než tržní ceny. Tyto palety nebyly vyrobeny držiteli licencí EPAL na Ukrajině. Jedná se o padělané značkové palety, které není povoleno objednávat, dovážet, skladovat nebo prodávat! Více zde... Země, kde se europalety EPAL vyrábí Ukraine: www.epal-palety.cz/cz/firmen/firmen_erg.php?land=Europa&lc=UA-&ln=Ukraine

Září 2015

Evropská paletová asociace EPAL proškolila zaměstnance Finančnej správy Slovenské republiky, sekce daňová a celní, v oblasti vyhledávání padělků europalet EPAL

Září 2015

EPAL Akademie ohlíží za úspěšným prvním rokem

Co jsou to "inteligentní" palety, "světelný kód" EPAL palety nebo zkosené spodní hrany desky? Co přesně jsou jakostní znaky EPAL Euro palety?

Pokud jste schopni odpovědět na všechny tyto otázky, jste buď výrobcem palet EPAL či servisní pracovník vy sami, nebo jste byli na školení EPAL akademie a jste držiteli osvědčení "Euro Pallet Expert". V tomto období se EPAL Academy ohlíží za prvním úspěšným rokem, ve kterém byla udělena tato potvrzení mnoha účastníkům. more...

Srpen 2015

„Středočeští celníci odhalili výrobnu padělků europalet EPAL, zajistili přes dva tisíce padělaných europalet EPAL, strojní vybavení k falešnému označování palet i padělky kontrolních sponek EPAL.“

Srpen 2015

Po proškolení Celní správy České republiky byla zahájena intenzivní úspěšná spolupráce ve věci vyhledávání padělků europalet EPAL. Tato informace byla oficiálně oznámena v ČR i na tematických serverech v Evropě. (link zde)

červen 2015

„EPAL je velmi často dotazována, kdo a za jakých podmínek může europalety EPAL opravovat. Abychom se vyhnuli všem nejasnostem, požádali jsme naše právní oddělení o vypracování oficiálního stanoviska, které je zde k dispozici.“

Březen 2015

EPAL v Asii – další úspěch

EPAL europaleta byla původně představena v Číně na veletrhu Transport a Logistika v Šanghaji v roce 2006, kdy EPAL prezentovala tehdy téměř neznámé zajištění kvality EPAL europalet čínským specialistům v oboru. V roce 2008 EPAL otevřela svou první pobočku v Šanghaji a téhož roku byla vydána první várka výrobních licencí. more...

říjen 2014

První krok byl vykonán: Dohoda o společném evropském paletovém poolu byla uzavřena. Usmíření mezi EPAL a UIC bylo zpečetěno podpisem smlouvy.

Düsseldorf, 24. listopadu 2014 – Evropská paletová asociace z.s. vždy deklarovala svoji vůli k zachování společné směnitelnosti a to navzdory skutečnosti, že UIC se od EPAL odtrhla již v prosinci 2012. Snaha EPAL byla podporována GS1, vedoucími německými obchodními asociacemi, rakouskou ARGE Palettenpool i většinou uživatelů palet a držitelů licencí. Podpisem smlouvy o společném Evropském paletovém poolu nyní UIC tento příklad následuje. more...

říjen 2014

EPAL posílá na trh zcela novou půlpaletu

Düsseldorf, 13.10.2014 – Evropská paletová Asociace EPAL představila novou půlpaletu EPAL se třemi protiskluzovými deskami. Paleta byla vyvinuta za nezávislé kontroly její kvality, s rozměrem 600 x 800 mm je robustnější a má delší životnost než stávající „Düsseldorfská paleta“, momentálně používaná na trhu. Nová půlpaleta EPAL je produktem aktivních diskusí a spolupráce s uživateli ze sféry obchodu a průmyslu a byla testována v provozech. more...

červenec 2014

Problémy v evropském paletovém poolu pokračují

Začátkem letošního roku si po oznámení předběžné dohody mezi Mezinárodní železniční unií UIC a Evropskou paletovou organizací EPAL všichni uživatelé europalet oddychli a směnitelnost palet UIC/EUR a EPAL/EPAL až na výjimky fungovala. Na začátku května se však problémy vzájemné směnitelnosti objevily znovu v plné síle. more...

červenec 2014

Mezinárodní Akademie EPAL otvírá své brány

Düsseldorf, 4.7.2014 - Evropská paletová Asociace z.s. (EPAL) během slavnostní ceremonie vydala startovní signál pro otevření mezinárodní vzdělávací Akademie EPAL. Smyslem unikátní paletové instituce je provádění školení držitelů licencí, uživatelů i dodavatelů formou vzdělávacích seminářů a školicích programů. Tyto programy zastřešují jednotnou kvalitu europalet EPAL i jejich užití v Evropském paletovém poolu. Stejně tak bude Akademie přispívat k mezistátní výměně informací mezi jednotlivými Národními výbory, kterých je v současné době čtrnáct. Prémiovým partnerem Akademie EPAL je Euroblock Verpackungsholz GmbH. more...

červen 2014

PRVNÍ PALETOVÉ SYMPOZIUM V MAĎARSKU

Düsseldorf/Budapešť, 10.června 2014: 50 expertů a praktiků se schází k diskusi o současnosti a budoucnosti otevřeného paletového poolu v Maďarsku, kvalitě europalet EPAL, zavádění moderních aplikací a RFID technologií na Prvním Paletovém Sympoziu Evropské Paletové Asociace z.s. (EPAL). Sympozium proběhlo v Budapešti 5.6.2014. Cílem sympozia bylo rozšířit partnerství a sítě mezi uživateli a nadále zvyšovat přítomnost EPAL Euro palet na maďarském trhu. more...

Březen 2014

Velký ohlas na První Paletové Sympozium ve Španělsku

Evropská paletová Asociace z.s. (EPAL) byla svědkem velkého zájmu o První Paletové Sympozium, které se konalo 20.3.2014 ve Španělsku. Primární důraz byl kladen na důležitost vysoké kvality europalet EPAL ve španělském průmyslu. Téměř 60 španělských logistických expertů, výrobců palet a opravárenských organizací, stejně jako zástupci uživatelů palet z obchodu a průmyslu diskutovali o současnosti a budování největšího otevřeného paletového poolu ve Světovém Obchodním Centru v Barceloně. more...

Únor 2014

Vyrobeno 30 milionů nových europalet EPAL

Evropská paletová asociace (European Pallet Association - EPAL) zaznamenala výrobu 30milionté europalety s logem EPAL na čtyřech rohových špalcích. Od 1. srpna 2013 opouští výrobní pásy palety vyrobené v celé Evropě pod výhradní licencí EPAL Více...

Leden 2014

UIC / EUR palety jsou vyměňovány jako obvykle

Na počátku roku byli čtenáři Verkehrsrundschau požádáni o svých zkušenostech s výměnou UIC / EUR palet. Po zveřejnění výsledků je zřejmé, že UIC / EUR palety převážně nejsou vzájemně oddělovány, a jsou vyměňovány v otevřeném Evropském paletovém poolu s EPAL / EPAL europaletami jako obvykle. 88% Více...

Prosinec 2013

EPAL a UIC dosáhly dohody na paletovém trhu

Evropská paletová asociace EPAL a Mezinárodní železniční unie UIC dosáhly elementární shody na vzájemném uznávání palet, oznámil EPAL v tiskové zprávě. Více...