EPAL-Pallets - 100% worldwide exchangeable
News Archiv

EPAL National Comitee Czech and Slovak republics z.s.
Petr Husák

Anglická 140/20
CZ-1200 00 Praha 2
Tel: + 420 720 970 819
e-mail: petr.husak@csepal.org

www.epal-palety.cz

Latest News

uksup

leden 2017

Ústřední kontrolní ústav zemědělský prověřuje dřevěný obalový materiál, dovezený z Ukrajiny

Brno, Česká republika, leden 2017 - Ústřední kontrolní ústav zemědělský již v loňském roce začal provádět ve větší míře kontroly dřevěného obalového materiálu, vyrobeného na Ukrajině a v Bělorusku. Důvodem kontrol je zvýšený dovoz dřevěných palet z těchto zemí na území ČR. „ Pokud hovoříme o dovozu dřeva pro zpracování, je Ukrajina považována za evropský stát a většina dováženého dřeva nemusí splnit žádné požadavky pro dovoz a dokonce se ani dovozní kontroly neprovádějí. To platí např. pro jehličnaté dřevo nebo řezivo. V případě hotových obalů, většinou palet, je ale požadavek jiný – zde je Ukrajina státem mimo Evropskou unii a všechny obaly musí být tepelně ošetřeny a označeny předepsanými značkami“ říká Ing. Petr Harašta, Ph.D zástupce ÚKZÚZ, Sekce rostlinolékařské péče, Odbor dovozu a vývozu, Pracoviště dřevěného obalového materiálu. „ V průběhu ledna prošlo namátkovou kontrolou přibližně čtyřicet zásilek. V případě pochybností zejména v označení, nebo nečitelných značek, je ÚKZÚZ oprávněn přijmout opatření ke sjednání nápravy, což se již i stalo“. ÚKZÚZ rovněž upozorňuje, že značka IPPC – její logo „klásek“ je chráněnou ochrannou známkou, a jeho zneužití je považováno za nezákonné stejně , jako zneužití kterékoli jiné ochranné známky. EPAL rovněž zahájil spolupráci s Ústředním kontrolním ústavem zemědělským Slovenské republiky. Podle jeho zástupců jsou kontroly na hranicích Užhorod / Vyšné Nemecké standardem. Zapisována a kontrolována je každá zásilka, eviduje se číslo sušárny, které se následně prověřuje. V případě pochybností jsou odebírány vzorky a prováděny laboratorní kontroly. Institut provádí rovněž vnitrostátní kontroly u dovozců dřevěného obalového materiálu a pravidelně kontroluje sušárny na území Slovenské republiky.

EPAL upozorňuje uživatele europalet, aby se i nadále zajímali o původ palet, dovážených z Ukrajiny, Běloruska, nebo přes tyto státy z Ruské federace. Ministerstvo zemědělství Ruské federace, sekce Veterinárního a fytosanitárního dohledu, informovalo EPAL o tom, že podle paragrafu 3, článek 25 Federálního zákona číslo 206-FZ z 21.7.2014 „O karanténě rostlin“ musí být dřevěné obaly označeny speciálním znakem podle mezinárodního vzoru. Podle bodu 1. Rozhodnutí č.450 o Ministerstvu zemědělství RF, potvrzeného vládou RF 12.6.2008, je Ministerstvo určeno jako federální orgán výkonné moci, vykonávajícím normativně právní regulace v oblasti ochrany rostlin. Bohužel až do současnosti nebyla tato regulace samotným Ministerstvem potvrzena. V praxi to znamená, že Ruská federace od 1.1.2015 necertifikuje sušárny a nevydává povolení IPPC žádným novým subjektům. Bohužel tedy na území Ruské federace je od roku 2015 do současnosti nemožné vydávat licence na výrobu certifikovaných europalet. Firmy v Ruské federaci europalety přesto vyrábí, vyváží přes pobaltské státy a Ukrajinu do Evropy, kde jsou neoprávněně „legalizovány“. U takových obalů nelze garantovat fytosanitární nezávadnost a už vůbec nezávadnost konstrukční – tedy bezpečnostní. V případě pochybností o vaší zásilce ze států bývalého Sovětského svazu EPAL poskytne dostupné odkazy a informace, na koho a kam se obrátit.

Říjen 2016

SPECIÁLNÍ HOST HYDEPARKU
EPAL vás zve na setkání s pilotem světové série
Red Bull Air Race, mistrem Evropy a vicemistrem světa v letecké akrobacii kategorie unlimited – Freestyle Martinem Šonkou

KAPACITA BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA JIŽ TÉMĚŘ ZAPLNĚNA Poslední volná místa Více zde...

Říjen 2016

"WORLD" palety nejsou směnitelné v Evropském paletovém poolu

Zprávy z veletrhu FachPack v Norimberku vnášejí zmatek na paletový trh. Evropská paletová asociace z.s. (EPAL) dopručuje všem uživatelům EPAL nesměňovat europalety EPAL za palety WORLD. Více zde...

srpen 2016

Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku se cítí povinen okamžitě reagovat na informace, které šíří kontrolní orgán UIC – společnost Slovenská železničná kontrola a.s.

červen 2016

V Belgii zadrženo několik kamionů padělaných europalet EPAL

Koncem května bylo v Belgii objeveno a zabaveno několik kamionů padělaných EPAL europalet. Tato úspěšná akce se konala v úzké spolupráci mezi Evropskou plaetovou asociací (EPAL) a nezávislou kontrolní společností Bureau Veritas. Více zde...

Květen 2016

PRAHA 12.05.2016 – v retailové pasáži hotelu Courtyard Mariott proběhl druhý ročník Dne české logistiky. EPAL a Zemský výbor EPAL pro ČR a SR při této příležitosti uspořádaly Druhé česko-slovenské paletové sympozium.

Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku se za podpory Generálního sekretariátu EPAL při Dni české logistiky zaměřil na ekologické aspekty použití europalet EPAL. Pan Martin Leibrandt hovořil o snižování uhlíkových stop nosičů nákladů z obnovitelných zdrojů, o výhodách užívání takových materiálů ve srovnání s plastovými paletami. "Jedna europaleta EPAL ušetří prokukci 27,5 kilogramu uhlíku, její oběhový cyklus je dlouhodobý, je možno ji opravovat a použít znova a znova. EPAL bude pokračovat v maximalizaci bezpečnosti životního prostředí, operační bezpečnosti lidí i nákladů prostřednictvím nezávislé kontroly kvality, jako tomu bylo i dosud" řekl pan Martin Leibrandt, generální ředitel EPAL. more...

Března 2016

UKRAJINSKÉ EXPORTNÍ ZBOŽÍ MUŽE BÝT ZADRŽENO NA HRANICÍCH AŽ NA 10 DNÍ KVULI PADĚLANÝM PALETÁM POD NÁKLADEM

Ukrajinský export ponese ztráty v případě použití padělaných palet pro transport zboží.Týká se to nejen vývozu, ale i vnitrostátního trhu, jak sdělil na tiskové konferenci v Kyjevě pan Martin Leibrandt, generální ředitel Evropské paletové Asociace EPAL. Podle jeho slov nese používání pokoutně vyrobených palet k transportu a skladování značná rizika, a to jak pro logistické firmy, tak pro distributory, dodávající zboží konečným spotřebitelům. Kromě toho, že nelegální výrobci neoprávněně používají ochrannou známku EPAL, jejich výrobky se kvalitativně značně liší od originálních palet. more...

boj proti padělání

EPAL: boj proti padělání

Březen 2016

EPAL hlásí rekordní výsledky v roce 2015 Licencované europalety EPAL jsou světovou jedničkou v kategorii kontrolovaných nosičů nákladů

S nárůstem o téměř 11% údaje o počtu vyrobených europalet EPAL v roce 2015 předčily všechna očekávání. V loňském roce bylo po celém světě vyrobeno celkem 73,6 milionu EPAL europalet. Jedná se o rekordní výsledek, a to až o 10,9% vyšší ve srovnání s rokem 2014. Na 23,9 milionu kusů se v 2015 zvýšily licencované opravy europalet EPAL, tedy byly mírně, avšak zřetelně vyšší než v předchozím roce (2014: 22,4 milionu).

Více zde...

.

.

Prosinec 2015

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2015 proběhl v Praze, v Břevnovském klášteře, desátý jubilejní ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN 2015. Evropská paletová asociace EPAL byla stříbrným sponzorem tohoto ročníku.

.

.

Prosinec 2015

20.8.2015 byl založen patnáctý zemský výbor EPAL – Zemský výbor pro Českou a Slovenskou republiku.

.

.

Říjen 2015

Dovoz padělaných EPAL europalet z Ukrajiny Informace pro držitele licence EPAL

Od počátku roku 2015 byl zaznamenán zvyšující se počet dovážených europalet EPAL z Ukrajiny. Byly v nabídce za ceny výrazně nižší než tržní ceny. Tyto palety nebyly vyrobeny držiteli licencí EPAL na Ukrajině. Jedná se o padělané značkové palety, které není povoleno objednávat, dovážet, skladovat nebo prodávat! Více zde... Země, kde se europalety EPAL vyrábí Ukraine: www.epal-palety.cz/cz/firmen/firmen_erg.php?land=Europa&lc=UA-&ln=Ukraine

Září 2015

Evropská paletová asociace EPAL proškolila zaměstnance Finančnej správy Slovenské republiky, sekce daňová a celní, v oblasti vyhledávání padělků europalet EPAL

Září 2015

EPAL Akademie ohlíží za úspěšným prvním rokem

Co jsou to "inteligentní" palety, "světelný kód" EPAL palety nebo zkosené spodní hrany desky? Co přesně jsou jakostní znaky EPAL Euro palety?

Pokud jste schopni odpovědět na všechny tyto otázky, jste buď výrobcem palet EPAL či servisní pracovník vy sami, nebo jste byli na školení EPAL akademie a jste držiteli osvědčení "Euro Pallet Expert". V tomto období se EPAL Academy ohlíží za prvním úspěšným rokem, ve kterém byla udělena tato potvrzení mnoha účastníkům. more...

Srpen 2015

„Středočeští celníci odhalili výrobnu padělků europalet EPAL, zajistili přes dva tisíce padělaných europalet EPAL, strojní vybavení k falešnému označování palet i padělky kontrolních sponek EPAL.“

Srpen 2015

Po proškolení Celní správy České republiky byla zahájena intenzivní úspěšná spolupráce ve věci vyhledávání padělků europalet EPAL. Tato informace byla oficiálně oznámena v ČR i na tematických serverech v Evropě. (link zde)

červen 2015

„EPAL je velmi často dotazována, kdo a za jakých podmínek může europalety EPAL opravovat. Abychom se vyhnuli všem nejasnostem, požádali jsme naše právní oddělení o vypracování oficiálního stanoviska, které je zde k dispozici.“

Březen 2015

EPAL v Asii – další úspěch

EPAL europaleta byla původně představena v Číně na veletrhu Transport a Logistika v Šanghaji v roce 2006, kdy EPAL prezentovala tehdy téměř neznámé zajištění kvality EPAL europalet čínským specialistům v oboru. V roce 2008 EPAL otevřela svou první pobočku v Šanghaji a téhož roku byla vydána první várka výrobních licencí. more...

říjen 2014

První krok byl vykonán: Dohoda o společném evropském paletovém poolu byla uzavřena. Usmíření mezi EPAL a UIC bylo zpečetěno podpisem smlouvy.

Düsseldorf, 24. listopadu 2014 – Evropská paletová asociace z.s. vždy deklarovala svoji vůli k zachování společné směnitelnosti a to navzdory skutečnosti, že UIC se od EPAL odtrhla již v prosinci 2012. Snaha EPAL byla podporována GS1, vedoucími německými obchodními asociacemi, rakouskou ARGE Palettenpool i většinou uživatelů palet a držitelů licencí. Podpisem smlouvy o společném Evropském paletovém poolu nyní UIC tento příklad následuje. more...

říjen 2014

EPAL posílá na trh zcela novou půlpaletu

Düsseldorf, 13.10.2014 – Evropská paletová Asociace EPAL představila novou půlpaletu EPAL se třemi protiskluzovými deskami. Paleta byla vyvinuta za nezávislé kontroly její kvality, s rozměrem 600 x 800 mm je robustnější a má delší životnost než stávající „Düsseldorfská paleta“, momentálně používaná na trhu. Nová půlpaleta EPAL je produktem aktivních diskusí a spolupráce s uživateli ze sféry obchodu a průmyslu a byla testována v provozech. more...

červenec 2014

Problémy v evropském paletovém poolu pokračují

Začátkem letošního roku si po oznámení předběžné dohody mezi Mezinárodní železniční unií UIC a Evropskou paletovou organizací EPAL všichni uživatelé europalet oddychli a směnitelnost palet UIC/EUR a EPAL/EPAL až na výjimky fungovala. Na začátku května se však problémy vzájemné směnitelnosti objevily znovu v plné síle. more...

červenec 2014

Mezinárodní Akademie EPAL otvírá své brány

Düsseldorf, 4.7.2014 - Evropská paletová Asociace z.s. (EPAL) během slavnostní ceremonie vydala startovní signál pro otevření mezinárodní vzdělávací Akademie EPAL. Smyslem unikátní paletové instituce je provádění školení držitelů licencí, uživatelů i dodavatelů formou vzdělávacích seminářů a školicích programů. Tyto programy zastřešují jednotnou kvalitu europalet EPAL i jejich užití v Evropském paletovém poolu. Stejně tak bude Akademie přispívat k mezistátní výměně informací mezi jednotlivými Národními výbory, kterých je v současné době čtrnáct. Prémiovým partnerem Akademie EPAL je Euroblock Verpackungsholz GmbH. more...

červen 2014

PRVNÍ PALETOVÉ SYMPOZIUM V MAĎARSKU

Düsseldorf/Budapešť, 10.června 2014: 50 expertů a praktiků se schází k diskusi o současnosti a budoucnosti otevřeného paletového poolu v Maďarsku, kvalitě europalet EPAL, zavádění moderních aplikací a RFID technologií na Prvním Paletovém Sympoziu Evropské Paletové Asociace z.s. (EPAL). Sympozium proběhlo v Budapešti 5.6.2014. Cílem sympozia bylo rozšířit partnerství a sítě mezi uživateli a nadále zvyšovat přítomnost EPAL Euro palet na maďarském trhu. more...

Březen 2014

Velký ohlas na První Paletové Sympozium ve Španělsku

Evropská paletová Asociace z.s. (EPAL) byla svědkem velkého zájmu o První Paletové Sympozium, které se konalo 20.3.2014 ve Španělsku. Primární důraz byl kladen na důležitost vysoké kvality europalet EPAL ve španělském průmyslu. Téměř 60 španělských logistických expertů, výrobců palet a opravárenských organizací, stejně jako zástupci uživatelů palet z obchodu a průmyslu diskutovali o současnosti a budování největšího otevřeného paletového poolu ve Světovém Obchodním Centru v Barceloně. more...

Únor 2014

Vyrobeno 30 milionů nových europalet EPAL

Evropská paletová asociace (European Pallet Association - EPAL) zaznamenala výrobu 30milionté europalety s logem EPAL na čtyřech rohových špalcích. Od 1. srpna 2013 opouští výrobní pásy palety vyrobené v celé Evropě pod výhradní licencí EPAL Více...

Leden 2014

UIC / EUR palety jsou vyměňovány jako obvykle

Na počátku roku byli čtenáři Verkehrsrundschau požádáni o svých zkušenostech s výměnou UIC / EUR palet. Po zveřejnění výsledků je zřejmé, že UIC / EUR palety převážně nejsou vzájemně oddělovány, a jsou vyměňovány v otevřeném Evropském paletovém poolu s EPAL / EPAL europaletami jako obvykle. 88% Více...

Prosinec 2013

EPAL a UIC dosáhly dohody na paletovém trhu

Evropská paletová asociace EPAL a Mezinárodní železniční unie UIC dosáhly elementární shody na vzájemném uznávání palet, oznámil EPAL v tiskové zprávě. Více...